AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN BIJ BETALING VOOR EXTRA CRUNCH

ERKENNING EN AANVAARDING VAN VOORWAARDEN EN BELEID
1. Welkom bij Extra Crunch (de “Service”), aangeboden door de toepasselijke Verizon Media-bedrijfsentiteit die hieronder in Paragraaf 7 wordt genoemd (“TechCrunch”). Extra Crunch is een service die geregistreerde gebruikers kunnen gebruiken voor betaalde toegang tot premiumfuncties van de TechCrunch-service.
EXTRA CRUNCH IS UITSLUITEND BESCHIKBAAR IN HET ENGELS.
2. Accepteren van de voorwaarden. Door de Service te gebruiken en dit gebruik voort te zetten gaan u en TechCrunch akkoord met de volgende voorwaarden en beleidsregels (en eventuele opvolgende URL‘s): deze Aanvullende voorwaarden bij betaling voor Extra Crunch (“Aanvullende voorwaarden bij betaling”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) die een aanvulling zijn op de Servicevoorwaarden van Verizon Media (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html, gezamenlijk de “Voorwaarden”) en het Privacybeleid van Verizon Media (“Privacybeleid”, https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), welke bij dezen allemaal als verwijzing zijn opgenomen.
3. Wijzigingen van de voorwaarden. TechCrunch behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Aanvullende voorwaarden bij betaling en alle als verwijzing opgenomen documenten bij te werken en te wijzigen. De meest recente versies van de Voorwaarden zijn beschikbaar via de bovenstaande URL’s. Controleer deze documenten regelmatig op wijzigingen. Als u gebruik blijft maken van de Service, accepteert u automatisch de gewijzigde voorwaarden. Bij een tegenstrijdigheden tussen deze Aanvullende voorwaarden bij betaling en de Servicevoorwaarden van Verizon Media, hebben deze Aanvullende voorwaarden bij betaling voorrang.
U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ BETALING EN ALLE DOCUMENTEN DIE ALS VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN. LEES DE VOORWAARDEN DAAROM AANDACHTIG DOOR.
4. VOORWAARDEN VOOR EXTRA CRUNCH
1. U hebt een TechCrunch-account nodig om u te registreren voor de Service. Daarnaast moet u uw creditcardnummer, facturatiegegevens en andere gegevens verstrekken (de “Registratiegegevens”), welke worden opgeslagen om uw abonnementsbetalingen te verwerken volgens de regels van ons Privacybeleid. U bevestigt dat de door u verstrekte Registratiegegevens juist, geldig, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en dat u uw gegevens zult onderhouden en onmiddellijk zult bijwerken om ervoor te zorgen dat ze juist, geldig, actueel en volledig blijven. Als u onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt of als TechCrunch redelijke gronden heeft om te vermoeden dat bepaalde gegevens onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, heeft TechCrunch het recht om uw account op te heffen en om u direct of in de toekomst toegang tot of gebruik van de Service geheel of gedeeltelijk te weigeren.
2. U, en niet TechCrunch, draagt de verantwoording voor alle aankopen die via uw TechCrunch-account of via uw TechCrunch-ID worden gedaan. TechCrunch is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde aankopen of fouten gemaakt met uw TechCrunch-ID of TechCrunch-account. U dient aankoopgerelateerde geschillen op te lossen met uw creditcardmaatschappij, online betalingsprovider, verkoper of bank en ongeoorloofd gebruik van uw creditcard onmiddellijk rapporteren aan hen te rapporteren. Uw kunt beperkt aansprakelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik van uw creditcard, afhankelijk van de overeenkomst met uw kaartverstrekker en/of de toepasselijke wetgeving. Naast gebruik van accountinformatie dat is toegestaan volgens deze Aanvullende voorwaarden bij betaling of volgens de als verwijzing opgenomen documenten, mag TechCrunch zich toegang verschaffen tot uw kaartgegevens en deze bewaren, controleren en bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om uw account te verifiëren, te identificeren, om problemen op te lossen of om te reageren op vragen over uw Service. Niettemin verplicht niets in deze paragraaf TechCrunch om dergelijke bekendmakingen te doen.
5. AUTOMATISCHE VERLENGING, TERUGBETALINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
U kunt uw abonnementskosten voor Extra Crunch per maand of per jaar betalen.
1. Automatische verlenging. De huidige vergoeding voor de Service wordt automatisch en onmiddellijk in rekening gebracht via de door u aangegeven betalingsmethode of, indien dit mislukt, via een alternatieve betalingsmethode die u bij ons hebt opgegeven. Details van uw vergoeding staan op uw accountpagina. De Service wordt automatisch verlengd en begint op de datum dat u zich aanmeldt en eindigt op de datum dat u opzegt. De kosten voor de verlenging worden in rekening gebracht via uw gekozen betaalmethode of, indien dit mislukt, via een alternatieve methode die bij ons bekend is, tenzij u dit ten minste 48 uur voordat de lopende periode afloopt annuleert. U hebt het recht om de Service op elk moment op te zeggen. U kunt naar uw accountpagina op techcrunch.com gaan om uw abonnement te beheren en de Service op te zeggen.
2. Automatisch verlengen Extra Crunch annuleren. Wanneer u de automatische verlenging van uw abonnement annuleert, wordt uw abonnement stopgezet als de (maandelijkse of jaarlijkse) abonnementsperiode voor de Service is verstreken. U ontvangt geen restitutie voor de huidige factureringsperiode. Uw abonnement blijft wel geldig tot het eind van de huidige factureringsperiode, ongeacht de annuleringsdatum. Uw annulering wordt van kracht nadat de huidige factureringsperiode is verstreken. Als u bijvoorbeeld een maandabonnement hebt voor de Service en u annuleert op de vijfde dag van de maand, dan kunt u de Service die maand nog blijven gebruiken en wordt deze stopgezet bij de volgende facturatie. Als u een jaarabonnement hebt voor de Service en u annuleert op de honderdste dag van het jaar, dan kunt u de Service de rest van het jaar blijven gebruiken en wordt deze stopgezet bij de volgende facturatie.
3. Wijzigingen van kosten voor de Service. De kosten die in rekening worden gebracht kunnen worden aangepast. Als u de Service niet annuleert, gaat u er bij dezen mee akkoord dat de op dat moment geldende vergoeding voor de Service aan het begin van elke verlengingsperiode wordt afgeschreven via de door u gekozen betalingsmethode (of, indien de gekozen betalingsmethode mislukt, via een alternatieve betalingsmethode die u hebt opgegeven). We informeren u minimaal dertig (30) dagen van tevoren over prijsverhogingen. Informatie over de huidige kosten kunt u vinden op https://future.techcrunch.com/subscribe. Kosten die voor één service in rekening worden gebracht, worden mogelijk niet verrekend met andere services. TechCrunch biedt in het geval van een prijsverlaging of actieaanbieding geen prijsbescherming of terugbetalingen.
4. Kortingen en aanbiedingen. TechCrunch kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kortingen of speciale acties aanbieden. Als u een gratis proefperiode aangeboden hebt gekregen om u aan te melden voor de Service, dan worden voor de eerste periode geen kosten in rekening gebracht totdat de proefperiode voorbij is. Zodra de aanbieding of proefperiode eindigt, worden de kosten voor de Service automatisch in rekening gebracht totdat u uw abonnement stopzet. Als u de Service tijdens de proefperiode annuleert, hebt u na de proefperiode geen toegang meer tot de Service, tenzij u hiervoor betaalt. De volgende facturering vindt elke maand of elk jaar na uw laatste facturering plaats. Als u bijvoorbeeld een jaarabonnement afsluit op 15 oktober, waarbij u de eerste dertig dagen gratis gebruik mag maken van de Service en u de Service niet stopzet binnen deze dertig dagen, dan hoeft u tot 14 november geen kosten te betalen (oktober heeft 31 dagen). Hierna worden jaarlijks op 14 november kosten in rekening gebracht totdat u de Service annuleert. Als u tijdens de lopende abonnementsperiode korting of een speciale aanbieding krijgt aangeboden, wordt uw factureringsdatum opgeschoven op basis van de kortings- of aanbiedingsperiode.
5. Gebruikers in de EU. Als in de Europese Unie woont, doet deze Paragraaf 5 geen afbreuk aan uw rechten die voortvloeien uit paragrafen 14.13 (i) en (j) in de Servicevoorwaarden van Verizon Media. Raadpleeg deze paragrafen voor details over uw herroepingsrecht tot 14 dagen na de aankoopdatum. U kunt uw recht om te annuleren uitoefenen via de links in paragraaf 14.13 (i) of via uw TechCrunch-account.
6. DUUR EN BEËINDIGING
TechCrunch mag, maar is niet verplicht om, de Service met onmiddellijke ingang te beëindigen en om u direct of in de toekomst toegang tot of gebruik van de Service geheel of gedeeltelijk te weigeren als TechCrunch naar eigen goeddunken concludeert dat: (a) u gegevens hebt verstrekt die niet geldig, juist, nauwkeurig, actueel of volledig zijn, of als TechCrunch redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke gegevens niet geldig, juist, nauwkeurig, actueel of volledig zijn, (b) u betrokken bent bij frauduleuze of illegale activiteiten, (c) u betrokken bent bij activiteiten die de rechten van TechCrunch of anderen kunnen schaden of (d) u zich niet heeft gehouden aan deze Aanvullende voorwaarden bij betaling, het Privacybeleid, de Servicevoorwaarden van Verizon Media of enige opgenomen voorwaarden. TechCrunch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens of inhoud die worden verwijderd vanwege een ongeldige creditcard.
7. CONTRACTANT, RECHTSKEUZE, LOCATIE VOOR GESCHILLENBESLECHTING EN OVERIGE PLAATSELIJKE BEPALINGEN
De Service wordt geleverd door het bedrijf dat de Service aanbiedt in uw regio, zoals hieronder uiteengezet (het “Toepasselijke Verizon Media-bedrijf”). In Canada is deze Service beschikbaar voor alle inwoners, behalve in Quebec. Het Toepasselijke Verizon Media-bedrijf is de aanbieder waarmee u een overeenkomst sluit voor de Service. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar in uw land of regio. De verschillende versies van de Service kunnen verschillende functies beschikbaar hebben. De rechtskeuze, de locatie voor geschillenbeslechting, bepaalde vastgestelde voorwaarden (waaronder het Toepasselijke Verizon Media-bedrijf) en overige belangrijke regiospecifieke bepalingen worden uiteengezet in de onderstaande tabel. Ga voor vragen naar uw accountpagina op techcrunch.com. Op uw accountpagina kunt u de helpsectie openen om contact op te nemen met de klantenservice.
Regio
Toepasselijke Verizon Media-entiteit
Geldend Privacybeleid
Regionale voorwaarden
Verenigde Staten
Oath Inc.
https://verizonmedia.com/policies/
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
Paragraaf 14.2 (Verenigde Staten) van de Servicevoorwaarden van Verizon Media is van toepassing
Canada (behalve Quebec
Oath (Canada) Corp. Adres: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
Paragraaf 14.5 (Canada) van de Servicevoorwaarden van Verizon Media is van toepassing (met uitzondering van 14.5 (a)(i)).
Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Paragraaf 14.13 (Europa, Midden-Oosten en Afrika) van de Servicevoorwaarden van Verizon Media is van toepassing.

Voor het laatst bijgewerkt op 7 oktober 2019